Castania.hr

Crtice o svijetu meda

Krivotvorine meda i kako ih prepoznati

Krivotvorine meda i kako ih prepoznati

Kako razlikovati pravi od krivotvorenog i/ili umejtnogmeda? Kako biti siguran da je med kojeg ste kupili odlične kvalitete? Prvo, kupujte...

Kako nastaje pravi med?

Kako nastaje pravi med?

Med je proizvod izvrsne suradnje pčela, cvijeća i ljudi. Cvijeće luči mirisnu otopinu – nektar. Posebne žlijezde koje proizvode nektar...

Što je kristalizacija meda?

Što je kristalizacija meda?

Iako sama kristalizacija nije mjerilo toga je li med pravi ili krivotvoren, neke osobine same kristalizacije to jesu. Dakle, do...

Krivotvorine meda i kako ih prepoznati

Krivotvorine meda i kako ih prepoznati

Kako razlikovati pravi od krivotvorenog i/ili umejtnogmeda? Kako biti siguran da je med kojeg ste kupili odlične kvalitete? Prvo, kupujte...

Kako nastaje pravi med?

Kako nastaje pravi med?

Med je proizvod izvrsne suradnje pčela, cvijeća i ljudi. Cvijeće luči mirisnu otopinu – nektar. Posebne žlijezde koje proizvode nektar...

Što je kristalizacija meda?

Što je kristalizacija meda?

Iako sama kristalizacija nije mjerilo toga je li med pravi ili krivotvoren, neke osobine same kristalizacije to jesu. Dakle, do...